ჩვენს შესახებ

ჯეოკანაბისი წარმოადგენს პლატფორმას, რომლის მიზანი საქართველოში მარიხუანას (კანაბისის) კულტურის ინკლუზიური და მდგრადი განავითარებაა.

პასუხისმგებლობის უარყოფა:

ნებისმიერი სტატია რომელიც წარმოდგენილია საიტზე Geocanabis.com განკუთვნულია უშუალოდ ინფორმაციული მიზნებისათვის. არც თავად რესურსი, არც მასზე გავრცელებული მასალები არ წარმოადგენს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების პროპაგანდას, ისევე როგორც პოლიტიკურ, კომერციულ თუ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების სახელმძღვანელოს.

ვებ-გვერდის დამაარსებლები თავიანთ თავზე არ იღებენ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული მასალების თქვენს მიერ რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების შედეგებზე. სანამ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას გამოიყენებთ, კარგად გაეცანით საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებით!

საიტის მასალების ნებისმიერი სახით გამოყენება და გადატანა დასაშვებია მხოლოდ ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით. ნებისმიერი სახის ინფორმაციის, სურათისა თუ ლოგოს წაღება, აუცილებელია წყაროს მითითებით.

საიტსა და ფორუმზე (https://geocanabis.com/forum/) განთავსებული მასალები არის სხვადასხვა ავტორის დაწერილი, ისინი შეიძლება შეიცავდნენ არანორმატიულ ლექსიკას და შეიძლება თქვენთვის მიუღებელი აღმოჩნდნენ თავიანთი შინაარსით.

განსაკუთრებით აღვნიშნავთ, რომ საიტი არ არის პოლიტიკური. ჩვენ ვარსებობთ მხოლოდ რეკლამის, ავტორთა და ვიზიტორთა ენთუზიაზმის ხარჯზე.

საიტის ადმინისტრაცია არ ყიდის საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულ პროდუქტებს, არ წევს კონსულტაციებს და არ იძლევა რჩევებს კანაფისგან დამზადებული პროდუქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

თქვენი ვებ-გვერდზე ყოფნა გულისხმობს, რომ უკვე შეგისრულდათ 21 წელი და ეთანხმებით ჩვენს პირობებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დატოვეთ ვებ-გვერდი.

● ელ-ფოსტა: info@geocanabis.com
● ფეისბუქი: facebook.com/geocanabis