მარიხუანას მუტაციები

მუტაცია 12

ბუნებაში მუტაციები ხშირია. ეს ხდება დე-ენ-ემის დონეზე და გამოვლინდება ზოგიერთ ფენოტიპში. ამის მიზეზი ბევრი რამე შეიძლება იყოს. უმეტესად გარემო პირობები. გამონაკლისი არც კანაბისია.  აქ შემოგთავაზებთ რამდენიმე მათგანს.

სავენტილაციო ფოთლები, რომლებიც ყვავილედებს “ისხამს”

მუტაცია 13

მუტაცია 14

მუტანტი 2

ფოთლების უჩვეულო ფორმა

მუტაცია 20

მუტაცია 16

მუტაცია 17

მუტაცია 18

მუტაცია 19

ფოთლების “თითების” რაოდენობა

მუტაცია 15

მუტაცია 21

მუტაცია 22

მუტანტი 5

მუტანტი 8

მუტანტი 10

ფოთლებისა და ყვავილედების ფერი

მუტაცია 28

მუტაცია 29

მუტაცია 30

მუტაცია 31

მუტაცია 11

მუტაცია 23

მუტაცია 25

მუტაცია 26

მუტაცია 27

ორფესვიანი თესლი

მუტაცია 33

მუტანტი 3

მუტანტი 9

მუტაცია 32

“სამთავა” მუტაცია

მუტაცია 34

მუტანტი 4

მუტაცია 1

მუტაცია 12

უჩვეულო ზომისა და ფორმის ყვავილედები

მუტაცია 35

მუტანტი 6

მუტაცია 10

მუტაცია 24