რა მოხდება, თუ მცენარეს ზედმეტად დიდი ხნით დავტოვებთ ყვავილობის ფაზაში?

ჰერმაფროდიტი სატივა

ასეთ შემთხვევაში, ბუტკოები და ტრიქომები ფერს შეიცვლიან და გაყავისფრდებიან. THC კანაბინოიდები  დაიწეყბენ დეგრადირებას და CBD და  CBN-ად გარდაქმნას. ეს გამოიწვევს სატივას ეფექტების ჩახშობას და სედატიურ ინდიკად ჩამოყალიბებას. მცენარეში ამაღლდება ძილის მომგვრელი და მომადუნებელი ნივთიერებების რაოდენობა.

ზედმეტი ყვავილობა ასევე იწვევს მცენარის სტრესირებას. იგი უკვე ხვდება, რომ დროა კაკლების ფორმირება დაიწყოს, მაგრამ რადგანაც არ იმტვერება, გამოყოფს მამლის ორგანოებს და გადაიქცევა ჰერმაფროდიტად. ამით ის ცდილობს, გაინაყოფიეროს საკუთარი თავი და დატოვოს შთამომავლობა. ეს ფენომენი უმეტესად სატივას გენეტიკაში გამოვლინდება. სწორედ ეს ცუდი თვისება გახლდათ გასულ საუკუნეში ინდიკას პოპულარობის ერთ-ერთი მიზეზი.

აუცილებელია, ტრიქომებზე დაკვირვებით, სწორად განვსაზღვროთ მოსავლის აღების დრო. ამით ჩვენ მივიღებთ თავისი შესაძლებლობების პიკში მყოფ პროდუქტს.

სურათზე თქვენ ხედავთ აფრიკულ სატივა ლენდრეიისს მალავიდან (Malawi Gold), რომელიც გადაიქცა ჰერმაფროდიტად ზედმეტად ხანგრძლივი ყვავილობის გამო.