Category Archives: სტატიები

მოსავლის დაცვა

 1. მიკრო და მაკროელემენტების მეტ-ნაკლებობის პოსტერი
 2. კანაბისის პრობლემების ბლოკ-სქემა
 3. დახმარება პრობლემური თესლების გაღვივებისას
 4. მოსავლის აღება და გაშრობა
 5. მოსავლის მკურნალობის მალავური მეთოდი
 6. აზოტის ნაკლებობა და ფოთლების სიყვითლე
 7. მავნებლები და დაავადებები

რა უნდა ვიცოდეთ ნიადაგის შერჩევისას

წლების განმავლობაში ჯეოკანაბისის ფორუმზე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვაა: სად ვიშოვო კარგი ნიადაგი? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად კარგად უნდა გავერკვეთ რა არის ნიადაგი, რისგან შედგება ის, რა ფუნქციები და როლი აქვს მას მცენარისგან მაქსიმალურად დიდი და ხარისხიანი მოსავლის მიღებაში და ამის შემდეგ შევძლოთ კარგისა და ცუდის გარჩევა.

რა განსხვავებაა “მიწასა” და “ნიადაგს” შორის? ამ ორი ტერმინის გარჩევა დაგეხმარებათ, მომავალში მეტი იფორმაცია მოიძიოთ თქვენთვის საინტერესო საკითხების გარშემო. ძირითადი განსხვავება ამ ორ ტერმინს შორის არის სამეცნიერო და საკანონმდებლო კუთხით. მიწა არის ტერიტორია, ხოლო ნიადაგი არის არე, რომელშიც იზრდებიან მცენარეები.

მიწა (land) მოიცავს ყველაფერს მათ შორის მთებს, მინდვრებს, ტყეებს, გზებს, შენობებს, მდინარეებს, ტბებს, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და ა.შ. მიწის ნაკვეთი არის შემოსაზღვრული ტერიტორია, რომელზეც შეიძლება იდგეს კორპუსი ან გაშენებული იყოს ვენახი.

ნიადაგი (soil) არის მინერალურ-ორგანული სუბსტრატი, რომლითაც დაფარულია დედამიწის ყველაზე ზედა და თხელი შრე, რომელშიც იზრდება მცენარეები. როდესაც ტრაქტორი ამუშავებს მიწას, ის ხნავს ნიადაგს (ქალაქში კი ნიადაგი დაფარულია ასფალტის ან ბეტონის ფენით). შესაბამისად, კანაბისის გასაზრდელ ქოთანშიც ჩვენ გვაქვს ნიადაგი და ეს სტატიაც სწორედ მის შესახებ იქნება.

Continue reading

მარიხუანას მორწყვის ოპტიმიზაცია

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე ხდება სულ უფრო და უფრო ეფექტური, ციფრული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა ბუნებაზე გავლენის შემცირებითა და ნაკლები წყლის გამოყენების გზით მიიღებოდეს ბევრად დიდი მოსავლი. ამის კარგი მაგალითი არის ისრაელი და განსაკუთრებით, ჰოლანდია, რომელიც ტერიტორიით საქართველოზე თითქმის ორჯერ პატარაა მაგრამ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტით მსოფლიოში არის მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ (რომელიც მასზე 300-ჯერ დიდია). ჰოლანდიელებმა მცირე ფართობზე ასეთ შედეგს შრომისუნარიანი ხასიათით მიღებული უდიდესი ცოდნისა და გამოცდილების დაგროვებით, წარმოებისა და ბაზრების განვითარებით მიაღწიეს. 2017 წლის მონაცემებით, ჰოლანდიის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ტექნოლოგიებისა და ცოდნის ექსპორტმა 100 მილიარდ ევროზე მეტი შეადგინა (მათ შორის მარიხუანასა და მისი თესლის ექსპორტი). ეფექტურმა განათებებმა, წვეთოვანმა სარწყავმა, ჰიდროპონიკულმა სისტემებმა და სხვა სახის არეებმა ჩაანაცვლა ნიადაგი და მკვეთრად შეზღუდა პროდუქციის წარმოების სეზონურობა. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოითხოვს დიდ ცოდნას, ინფრასტრუქტურასა და ენერგიას (როგორიცაა ელექტრო ენერგია და ბუნებრივ აირი) და ყველა ქვეყანაში ასეთი განვითარებული ჯერჯერობით არ არის.

Continue reading

მარიხუანას მომხმარებლების ჯეოკანაბისის 2018 წლის კვლევის შედეგები

ჯეოკანაბისი (Geocanabis.com) წარმოადგენს პლატფორმას, რომლის მიზანია საქართველოში მარიხუანას (კანაბისის) კულტურის განვითარება. 2018 წლის სექტემბრის თვეში ჯეოკანაბისმა ჩაატარა კვლევა მარიხუანას მომხმარებლებში. კვლევა მიმდინარეობდა 14 დღის განმავლობაში. გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს საქართველოში არსებული მდგომარეობა მარიხუანას (კანაბისის) გარშემო. მომხმარებლებისათვის კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი და ანონიმური იყო. კვლევა ჩატარდება ყოველწლიურად რათა ნათლად გამოჩნდეს ლეგალიზაციის მიერ გამოწვეული დინამიკა კანაბისის მცენარის გარშემო. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 14-70 წლის ასაკის 800-ზე მეტმა ადამიანმა.

კვლევამ გამოვლინა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა:

 • მარიხუანას მომხმარებლების თამბაქოსთან დამოკიდებულება (კანაბისის მომხმარებელთა 85.7% ეწევა თამბაქოსაც; ადამიანები 92.5% შემთხვევებში მარიხუანას თამბაქოსთან ერთად მოიხმარენ, მხოლოდ 7.5% მოიხმარს სუფთა კანაბისს);  
 • 49.1%-ს საქართველოში მარიხუანა და მისი პროდუქტები არასდროს არ უყიდია და სხვა გზებით მოიპოვებს;
 • მარიხუანა პირველად 13-17 წლის ასაკში გასინჯა მომხმარებლების 68.5% პროცენტმა;  
 • მარიხუანას ქონის შემთხვევაში გამოკითხულთა 38.3% მას დღეში რამდენჯერმე მოიხმარს;
 • მომხმარებლებში კანაბისის მიღების ყველაზე პოპულარული გზა არის ბოთლი და ბულბულიზატორი;
 • მწეველების 25.7%-ს არასდროს გაუზრდია კანაბისის მცენარე;
 • მომხმარებლების 75% მარიხუანას ღია ცის ქვეშ ზრდის;
 • გამოკითხულთა მხოლოდ 48.6% ეთანხმება მის სრულ ლეგალიზაციას, 33.8% მხოლოდ მოხმარებასა და კულტივაციას.
 • ა.შ.

კვლევის შედეგების მიხედვით და არსებული ტენდენციებით შეიძლება პროგნოზირება გავაკეთოთ იმისა, რომ დროთა განმავლობაში შემცირდება თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობა და 7.5% რომელიც სუფთა მარიხუანას მოიხმარს, 2025 წლამდე მინიმუმ გასამმაგდება. ასევე გაიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც მარიხუანა ექნება შეძენილი და ეს ბაზარი აუცილებლად განვითარდება ლეგალურად ან არალეგალურად (დამოკიდებულია კანომდებლობაზე), რადგანაც ქვეყანაში იქნება დიდი მოთხოვნა. ბოთლებს და ბულბულიზატორებს ჩაანაცვლებს მოწევისა და მიღების უფრო ცივილური გზები მათ შორის ვაპორაიზერები, ბონგები, ჯოინთები, საჭმლის სახით და სხვა.

მარიხუანას გაზრდა გახდება ბევრად უფრო პოპულარული და გარედან გადაინაცვლებს ოთახებსა და დახურულ სივრცეებში ხელოვნურ განათებაზე. მაგრამ არსებობს რისკი, რომ უნიკალური ქართული გენეტიკის ჯიშები დაიკარგება და შეერევა უცხოურ ჰიბრიდულ ჯიშებს.

იხილეთ კვლევის შედეგები (დინამიური ფილტრებით).

გილოცავთ მარიხუანას ლეგალიზაციას საქართველოში!

მარიხუანას მოხმარება ლეგალური გახდა, ჯარიმა გაუქმდა

2018 წლის 30 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პარტია “გირჩის” წევრების ზურაბ ჯაფარიძის და ვახტანგ მეგრელიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი. ამის შედეგად გაუქმდა მარიხუანას მოხმარებისათვის არსებული ადმინისტრაციული სასჯელი.

Continue reading